Dojrzałość szkolna dziecka - Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Szkola
Idź do spisu treści

Menu główne

Dojrzałość szkolna dziecka

AKTUALNOŚCI > Pedagog

Dojrzałość szkolna dziecka – na czym polega?

 Rozpoczęcie nauki to nowy obowiązek i bardzo ważny etap w życiu dziecka. Zamianie ulegają podstawowe aktywności dziecka – zabawa i nauka. By dziecko mogło podołać wymaganiom szkolnym oraz w pełni rozwijać się potrzebuje osiągnąć dojrzałość szkolną.

 Dojrzałość szkolna = gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, to osiągnięcie takiego stopnia rozwoju, który umożliwi sprostanie obowiązkom życia szkolnego. Obszary gotowości szkolnej to:

A. umiejętności emocjonalno-społeczne,
B. samodzielność,
C. umiejętności szkolne,
D. kompetencje poznawcze,
E. dojrzałość pod względem fizycznym.


 JAK WSPIERAĆ DZIECKO W OSIĄGANIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ?
1. Dbać o zdrowie fizyczne dziecka, wykonać przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy lub korygować istniejące wady.
 2. Kształtować prawidłową wymowę, dbać o rozwój słownictwa poprzez częsty kontakt z dzieckiem, rozmowy, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.
3. Rozwijać zdolność logicznego myślenia oraz zapamiętywania przez pobudzanie dziecka do obserwacji, wyjaśniania, wyciąganie wniosków, rozmowy na temat zaobserwowanych zjawisk i rzeczy.
4. Wyrabiać umiejętność spostrzegania, analizowania i syntetyzowania np. organizować gry i zabawy z dzieckiem /gry planszowe, historyjki obrazkowe, układanie z klocków/.
5. Dbać o rozwijanie małej motoryki dziecka poprzez ćwiczenie sprawności rąk np. rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie, wycinanie według wzoru, lepienie z plasteliny itp.
6. Rozbudzać zainteresowania szkołą prowadząc odpowiednie rozmowy.
7. Stwarzać dogodne warunki do odrobienia lekcji /zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrobienia lekcji/.
8. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych rzeczy.
9. Zachęcać do wytrwałego dążenia do celu mimo napotykanych trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności.
10. Uczyć właściwego wyrażania emocji, adekwatnego do zaistniałej sytuacji.
 

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików cookie na Swoim urządzeniu. W każdym momencie można usunąć pliki z komputera.

Statystyki zbiorcze na stronę

Osoba wprowadzająca: ...

Ostatnia aktualizacja 2019-09-11

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego