Kompetencje pedagoga szkolnego - Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Szkola
Idź do spisu treści

Menu główne

Kompetencje pedagoga szkolnego

AKTUALNOŚCI > Pedagog

     Pedagog szkolny, to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.Rola pedagoga nie jest wyznaczona w ścisłych regułach, co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków, potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć szkołę przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.
 
ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG
1.Zasada dyskretności i opieki, która wynika z prawa dziecka do udzielania mu pomocy i wsparcia, oraz poszanowania jego godności osobistej.
2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Należy, więc poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tą wykorzystywać organizując proces wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3.Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, ze pedagog jest osobą, u której zawsze znajdą wsparcie, pomoc zarówno w przypadku domniemanej, jak i rzeczywistej krzywdy.
4.Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączać ucznia w procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzać do aktywności.
5.Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów, ponieważ rola pedagoga wymaga dużego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości przede wszystkim w postępowaniu uczniów i ich najbliższego otoczenia, a także wrażliwości na zagrożenia związane z szerszym środowiskiem.

OBSZARY ZADANIOWE W PRACY PEDAGOGA
Diagnoza i monitorowanie środowiska szkolnego.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.
Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych, wychowawczych oraz interwencyjnych.
Współorganizowanie pedagogizacji rodziców.
Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
Udział w doskonaleniu zawodowym.

Przewidywane efekty podjętych działań
UCZEŃ :
1.Zna swoje prawa i obowiązki.
2.Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym.
3.Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.
4.Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
5.Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.
6.Wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
7.Potrafi radzić sobie z emocjami. Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.
8.Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce we wsparciu przez nauczycieli i rodziców
9.Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości.
10.Przeciwdziała agresji i przemocy. Stara się bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.
 
 W niepokojących Państwo sytuacjach i w rozwiązywaniu  problemów mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia.
 
                                                                               ZAPRASZAM :)


Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików cookie na Swoim urządzeniu. W każdym momencie można usunąć pliki z komputera.

Statystyki zbiorcze na stronę

Osoba wprowadzająca: ...

Ostatnia aktualizacja 2019-09-11

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego