Zadania - Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Szkola
Idź do spisu treści

Menu główne

Zadania

AKTUALNOŚCI > Pedagog


Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:
1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
6.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
7.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.    

       
  Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.


Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób


Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.


Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików cookie na Swoim urządzeniu. W każdym momencie można usunąć pliki z komputera.

Statystyki zbiorcze na stronę

Osoba wprowadzająca: ...

Ostatnia aktualizacja 2019-09-11

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego